+7 (8452) 21-52-25 +7-906-150-94-49

Contacts

STANKOTRADING LTD.  
Address 1: 185, 180/198 Posadskogo St., Saratov 410005, Russia General manager: Vladimir Pushkarev
Address 2: 72, Obuhovskoy oborony Av., Saint-Petersburg 192029, Russia E-mail: v.pushkarev@stankotrading.com
Phone: +7 (8452) 21-52-25 Skype: Stankotrading
Fax: +7 (8452) 21-40-83  
E-mail: office@stankotrading.com  
Website: www.stankotrading.com